POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquesta política de privacitat pot ser actualitzada o adaptada els canvis que es produeixin en la normativa o en la mateixa pàgina web. Preguem la llegeixi detingudament cada vegada que ens faciliti les seves dades personals. La visita a aquest lloc web no implica que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació personal. Tanmateix, durant la visita, és possible que es demani informació personal a través de formularis, la qual l’usuari podrà facilitar voluntàriament.
Les dades que se sol·liciten en aquesta pàgina web són adequades, pertinents i estrictament necessàries per poder prestar els serveis oferts i en cap cas estan obligats a proporcionar, encara que ha de saber que la no comunicació pot afectar o impossibilitar la prestació del servei.
El consentiment exprés que proporciona a l’acceptar aquesta política de privacitat abans de facilitar informació personal, ens dona les bases legals per al seu tractament. D’acord amb les normes del Reglament General de Protecció de Dades i demés normativa vigent, i basat en els principis de transparència, lleialtat i legalitat, detallem el tractament que es faran de les seves dades personals:

1.- RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
Les seves dades personals formaran part d’un fitxer anomenat Usuaris web, el responsable del qual i del seu tractament és:
MEDIARENT BARCELONA SL
CIF: B67132290
Domicili social: Evarist Arnús 50, bajos de Barcelona, 08014, Barcelona
Email: admin@llogueraudiovisual.cat
Telèfon: 931246444 


2.- LEGITIMACIÓ
La base legal per al tractament de dades és l’execució de la relació contractual. Serà necessari que l’usuari faciliti les dades necessàries requerides com a obligatòries. Si no es faciliten les dades requerides, podria implicar la impossibilitat de dur a terme la consulta sol·licitada.
Igualment, en cas d’erorrs o modificaciones a les dades facilitades, haurà de comunicar els  canvis necessaris.

3.- FINALITAT I CONSERVACIÓ DE LES DADES
Les dades personals facilitades en aquesta pàgina web seran tractades exclusivament amb la finalitat d’enviar-vos la informació sol·licitada. A més, si ho consent explícitament, podem enviar-vos correus electrònics amb informació sobre els nostres serveis i activitats que esperem siguin del vostre interès. Quan les seves dades pateixin canvis, si us plau, avisi’ns a les dades de contacte facilitades, amb els canvis esmentats per tal de poder mantenir les seves dades actualitzades i ser capaços de respondre de la seva veracitat. Conservarem les seves dades el temps necessari per dur a terme la finalitat per a la que han estat facilitades i ser capaços de complir, si s’escau, les responsabilitats legals que es puguin derivar d’elles. Si no exerceix el seu dret d’oposició o cancel·lació al tractament de les seves dades, entenem que continua interessat en seguir sent part del nostre fitxer de clients mentre que el tractament sigui adequat a la finalitat per la qual es van facilitar.
Vostè pot retirar el seu consentiment per a qualsevol propòsit particular que anteriorment hagués acceptat sense que tingui implicació en la legalitat del tractament basat en aquest consentiment

4.- CESSIÓ DE LES DADES
Les seves dades no seran comunicades a tercers, excepte als socis de negoci sempre que aquesta cessió comporti una millora del servei per al qual es van cedir, existeixi obligació legal o s’hagués informat explícitament.

5.- DRETS DE L’USUARI SOBRE LES DADES PERSONALS
Li informem dels drets de què disposa al cedir-nos les seves dades personals:
● Dret a l’accés a les seves dades
● Dret de rectificació
● Dret de supressió
● Dret d’oposició
● Dret a la portabilitat
● Dret a la limitació del seu tractament

Pot exercir qualsevol d’aquests drets per escrit al nostre domicili o per correu electrònic admin@llogueraudiovisual.cat, sempre, incloent-hi fotocòpia del document nacional de identitat o equivalent. Té més informació sobre els seus drets i formes d’exercir-los a la web de l’Agència Espanyola de protecció de dades www.agpd.es

6.- XARXES SOCIALES
La visita als perfils públics de LLOGUER AUDIOVISUAL a les xarxes socials no suposa la captació de dades personals, excepte que s’autoritzi expressament.

7.- PROTECCIÓ I CONFIDENCIALITAT DE LES SEVES DADES
Fem servir mesures tècniques i organitzatives per garantir la seguretat i confidencialitat de les seves dades personals, evitant la seva pèrdua, alteració i tractament no autoritzat. El nostre personal ha estat entrenat i ha pres el compromís de confidencialitat per al seu tractament.

8.- ENVIAMENT DE COMUNICACIONS

Les dades utilitzades o facilitades a les comunicacions informatives i / o promocionals són tractats per MEDIARENT BARCELONA SL per a finalitats consistents en l’enviament electrònic d’informació i comunicacions sobre serveis, activitats, publicacions i esdeveniments socials i professionals de MEDIARENT BARCELONA SL o de tercers de la seva xarxa; el seguiment i optimització de les campanyes de màrqueting realitzades mitjançant tecnologies a l’efecte; i
l’elaboració de perfils amb finalitats comercials.
Constitueix base jurídica dels referits tractaments el consentiment exprés atorgat per l’Usuari. El consentiment per a l’enviament d’aquestes comunicacions podrà ser revocat en tot moment en cadascuna de les comunicacions rebudes mitjançant el mecanisme habilitat a l’efecte. El criteri de conservació de les dades tindrà base a la manifestació contrària al tractament per part seva. En tot cas, es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació de l’tractament i portabilitat, quan sigui aplicable, mitjançant correu electrònic a admin@llogueraudiovisual.cat En cas de no obtenir satisfacció en l’exercici dels seus drets, podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a través de la seva seu electrònica, en presentació d’una reclamació de tutela de drets.