COEFICIENT

El càlcul del preu final del lloguer calculat segons criteri de coeficient o factor:

Un dia de lloguer1
Dos dies de lloguer1.5
Tres dies de lloguer2
Quatre dies de lloguer2.5
Més de quatre diesConsultar

CONDICIONS DEL LLOGUER

  • El preu del lloguer dels equips no inclou el muntatge, operació i desmuntatge dels equips in situ. No oferim aquest servei.
  • El lloguer dels equips serà amb forma de pagament pre-comptat i serà obligatori dipositar una fiança que no es cobrarà sino és necessari. La disposició de la fiança serà exclusivament mitjançant datàfon.
  • En qualsevol cas el client accepta que encara que per a un lloguer no s’exigeixi una fiança i s’hagi establert  una forma de pagament finançada, es carregarà qualsevol desperfecte que es pugui produïr en els nostres equips.
  • Es considera desperfecte qualsevol alteració del bon funcionament d’un equip nostre i produït per una mala manipulació.
  • En cas de perdua o robatori dels equips el client haurà d’abonar la totalitat de l’import de compra del material desaparegut.
  • En aquests casos la forma de pagament serà un comptat i no seguirà la forma establerta habitual.
  • La reserva dels equips s’haurà de fer sempre amb la suficient antelació per assegurar-ne la disponibilitat. No obstant ens reservem el dret de poder anul·lar una reserva si per causes alienes a nosaltres no podem realitzar el servei.De donar-se aquesta situació avisaríem al client o l’ oferiríem una solució equivalent.
  • Si el client ha d’anul.lar una reserva ja realitzada ho haurà de fer amb l’antelació suficient a fi que puguem disposar dels equips per a altres clients.
  • Oferim un servei d’entrega i recollida a casa del client. (Consultar condicions)
  • El pressupost té una validesa de 15 dies.