Filter products Showing all 2 results
Categories
Marques

Lloguer de Micròfons per a Debat

El debat és una part crucial de qualsevol conferència. És difícil per als participants escoltar l’orador i és difícil per a ells entendre el que es comparteix. Els organitzadors d’una conferència sovint recorren a microfonia de debat per a resoldre aquest problema.

Lloguer de micros per a Debat

Els micròfons són una part essencial de qualsevol debat. Ens permeten escoltar la veu dels nostres companys, però també es poden utilitzar per a altres fins.

Un debat rares vegades és una comunicació unidireccional, és un diàleg entre el parlant i l’oïdor. Els micròfons també juguen un paper important aquí, ja que ens permeten escoltar no sols la veu de l’orador, sinó també les veus dels quals escolten.

A més el nostre avançat sistema de debat ens permet respectar preferències, torns o silenciar micròfons de ponents en qualsevol cas.